Pierwotny standard (USB 1.0 / USB 1.1)

Złącze USB w swojej pierwotnej formie, nazwanej z czasem dla usystematyzowania USB 1.0, zostało wdrożone na szerszą skalę w roku 1996. 

Pozwalało ono na transmisję danych z prędkością 1,5Mb/s (megabitów na sekundę).

Sprawdźmy wspólnie, czy to duża prędkość?
Przyjmijmy, że interesuje nas transfer pliku zawierającego film fabularny przeciętnej długości, tj. około półtora godziny, skompresowany przy użyciu kodeków z rodziny DivX – średni rozmiar takiego filmu to około 700MB (megabajtów).

Nasze obliczenia powinniśmy rozpocząć od uzgodnienia jednostek.
Pamiętając o tym, że bajt czyli podstawowa jednostka informacji zawiera 8 bitów – musimy prędkość transmisji podzielić przez osiem, uzyskując 0,1875MB/s (megabajta na sekundę). Dzieląc zatem rozmiar pliku przez szybkość transmisji uzyskujemy wynik około 3700 sekund, czyli ponad godzinę.

Jest to szokująca wartość, jednak uspokajające jest to, że pendrive (pen-drajwy), choć sama idea takiego urządzenia pochodzi z końcówki lat siedemdziesiątych, pojawiły się w powszechnym użytku dopiero około roku 1998 ponieważ wcześniej nie było możliwości technologicznych, aby wdrożyć je do masowej (a więc przystępnej cenowo) produkcji.
Rok ten jest dla naszej historii kluczowy, ponieważ opracowano wtedy standard USB 1.1, który nie wnosił żadnych istotnych z punktu użytkownika zmian prócz podniesienia prędkości transmisji do 12Mb/s.

Sprawdźmy zatem, jaka to dla nas oszczędność czasu – ponownie zaczynamy od przeliczenia jednostek otrzymując prędkość 1,5MB/s, a obliczając potrzebny czas – około 460 sekund, czyli około 8 minut. Jak widać, te dwa lata przyniosły imponujący postęp, a musimy mieć na uwadze, że to dopiero sam początek rozwoju tej technologii.

Jak chodzi o stronę implementacyjną w komputerach montowane były gniazda typu USB-A, natomiast w urządzeniach peryferyjnych – USB-B.

W związku z tym dostępne kable miały po obu stronach różne wtyczki – zastosowano takie rozwiązanie, aby wykluczyć sytuację kiedy użytkownik połączyłby dwa porty USB tego komputera albo dwóch różnych komputerów.

Przez kabel USB przesyłane jest napięcie zasilające, a tu pojawiło by się ono z dwóch stron kabla, co spowodowałoby uszkodzenie przynajmniej jednego z urządzeń.

Kategorie